Play Slideshow
TwitterWebsites for Photographers

Rádi bychom Vám představili naší bilingvní česko-anglickou soukromou školičku Puppies,založenou v roce 2003.

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte ve věku od 2,5 - 7 let .Používáme prvky a pomůcky Montessori.Zároveň jsme proškoleni ve společnosti Mensa Česká Republika a snažíme se odhali talenty našich dětí před nástupem do první třídy.

Dítě respektujeme takové jaké je.K tomu,abychom poznali jaké jsou jeho potřeby je ovšem  nutný pedocentrický přístup.Z tohoto důvodu pedagog pečlivě připravuje prostředí tak,aby dítě bylo motivováno v rámci příjemné atmosféry,plné důvěry,kde je prostor pro tvořivost a svobodu myšlení.

Soukromá školička Puppies se nachází na Praze-západ,v pěkném prostředí historické budovy bývalé školy, založené v roce 1832 premonstrátským klášterem na Strahově.

Výuka probíhá v pracovních dnech od 8-17 hodin pod profesionálním vedením.

Kromě intenzivní výuky angličtiny pod vedením rodilého mluvčího za použití interaktivní tabule a prvků metody Wattsenglish Ltd.nabízíme tyto aktivity:

  • joga a zumba(pondělí)
  • gymnastika(úterý)
  • míčové hry(středa)
  • dramatický kroužek Romaneto (čtvrtek)
  • jízda na koni pod vedením zkušené trenérky Martiny Tomsové (pátek)

Dále praktikujeme keramiku a hru na zobcovou flétnu (dýchací cvičení).

V naší soukromé školičce klademe velký důraz na individuální přístup a péči,což je zajištěno dostatečným počtem pedagogů. Stravování odpovídá požadavkům zdravého vývoje dětí: nabízíme dopolední a odpolední svačinu, teplý oběd, s důrazem na vyváženou stravu a dodržování pitného režimu. Zajišťujeme i vegetariánskou stravu dle individuálních potřeb. Nedílnou součástí naší školičky je polední odpočinek. Nenutíme děti spinkat; pro ty, co odpolední spánek už nepotřebují máme připraven náhradní program ve formě her a audio nahrávek. Pro předškoláky je výuka zaměřena na přípravu k zápisu a vstup do školy.

Myslíme i na narozeniny našich malých klientů a tak pořádáme narozeninové party, jejichž součástí je, mimo vlastní oslavy, na požadání i profesionální maňáskové divadélko "Romaneto".

Naši malí absolventi mohou pokračovat v angličtině i po nástupu do školy prostřednictvím naší jazykovky.

Cena za každodenní docházku činí 9.000kč + DPH měsíčně.

Pro bližší informace kontaktujte

 

ing. Hanu KNIGHT

Soukromá školička Puppies 

Kateřinská 87

Uhonice, Praha-západ

602 200 591